Voor de echte Drumknaauwers is ‘d’n ellufde van d’n ellufde’ jaarlijks een Hailigendag. Op deze dag wordt namelijk het Carnavalsjaar officieel geopend. De Drumknaauwersvlag wordt gehesen, het Drumknaawersbeeldje onthuld en er klinken 11 kanonschoten.  Daarmee opent de Gemertse Carnavalsstichting de mooiste tijd van het jaar die duurt van 11-11 tot Aswoensdag.

11 kanonschoten