Adjudant is Stefan van Melis.
Gouvernante is Daniëlle van Dijk.

Adjudant
De Adjudant komt bij voorkeur uit de geledingen van De Drumknaauwers of is enkele jaren actief (geweest) binnen de stichting. Zijn taak is het begeleiden, vervoeren en verzorgen van de Prins en de attributen die bij de Prins horen. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat de Prins op tijd aanwezig is en dat het hem aan niets ontbreekt. Daarin wordt hij bijgestaan door zijn vrouw: De Gouvernante.

Bij alle gelegenheden zijn de Prins en de Adjudant onafscheidelijk, zelfs als het gaat om sanitaire bezoekjes.

Indien de Adjudant onverhoopt niet aanwezig kan zijn dan worden zijn taken, in overleg met het bestuur, tijdelijk overgedragen aan een bestuurslid of een lid van de Raad van Elf.

 

Kleding / herkenningstekens
De Adjudant draagt het Adjudantenschild waarin de namen van zijn voorgangers gegraveerd staan. Hij draagt een bestuurssteek met daarop aan de rechterzijde twee veren. Bij officiële optredens staat de Adjudant zoveel mogelijk aan de linkerzijde van de Prins zodat zijn veren rechtstreeks naar het hart van de Hoogheid wijzen.
Net als de Prins en de Vorst houdt ook de Adjudant zijn handschoenen aan.

De Gouvernante draagt tijdens officiële gelegenheden een groen-witte sjerp en draagt, indien zij daarvoor kiest, dezelfde kleding als de Prinsin.

Activiteiten:
De Adjudant begeleidt de Prins en de Gouvernante begeleidt de Prinsin van het thuis ophalen tot en met het weer veilig thuisbrengen van de Hoogheden. Zij zorgen er samen voor dat het het Prinselijk Paar aan niets ontbreekt tijdens bijeenkomsten voor / met / namens de Drumknaauwers.