Het tijdstip van de viering van Carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen wordt gevierd. De zevende zondag voorafgaand aan Paaszondag is de Carnavalszondag. De komende jaren valt Carnavalszondag op:

2017: 26 februari

2018: 11 februari

2019: 03 maart

2020: 23 februari

Carnaval is het volksfeest dat, vooral in de provincies Limburg en Noord-Brabant, drie / vier dagen lang het dagelijks leven in zijn greep heeft. Op Carnavalszaterdag of -zondag nemen vele Prinsen Carnaval voor een aantal dagen op rituele wijze de macht van de burgerlijke autoriteiten over in dorpen en steden. Wij doen dit op de ‘Carnavalsvrijdag’ in de vorm van onze Sleuteloverdracht, samen met de Carnavalsverenigingen uit de Gemeente Gemert-Bakel.
Hierna vieren de Prinsen  met hun onderdanen, de Carnavalsvierders, de tijdelijke vestiging van hun narrenrijk. Carnavalsvierders verkleden zich en nemen in een Carnavalsroes bezit van de straten en de café’s.
Op één van de Carnavalsdagen, in ons geval de zondag, trekt de optocht door de straten: De zegetocht van de Prins Carnaval. Op Carnavalsdinsdag rond middernacht wordt in veel plaatsen in een collectief afsluitingsritueel afscheid genomen van het narrenrijk en zijn Prins. Carnavalsmascottes en symbolen worden dan verbrand, begraven of verdronken. Op Aswoensdag wordt het dagelijkse leven weer opgepakt na het halen van het Askruisje in de kerk.

Het jaarlijks terugkerende Carnavalsspel voltrekt zich in een opeenvolging van vaststaande rituelen en wordt georganiseerd door vele Carnavalsverenigingen. Voorafgaand aan de Carnavalsdagen loopt het ‘voorseizoen. Dit begint op 11 november, het feest van Sint Maarten. Dit is een ‘Hailigendag’ voor de Carnavalsvierder.