kleine verwarring, grote gevolgen

In een niet nader te vernoemen meubelzaak in Gemert is op 13 maart j.l. op een geheel coronaproof- wijze door 11 personen een nieuwe Haër van Waeverstad gekozen. De Drumknaauwers hebben alle vertrouwen in een enigszins normaal nieuw Carnavalsseizoen, en de eerste voorbereidingen en (online-) vergaderingen zijn daardoor al een feit. In dezelfde week. Op […]

Gemert Vorstendom Vandaag wordt de kick-off gedaan voor ‘Gemert Vorstendom’. Door het eigenzinnige verleden van Gemert te koppelen aan het heden en te verbinden met bestaande en nieuwe initiatieven kan samen gewerkt worden aan een gezonde toekomst voor het centrum, zo is de gedachte. Gemert zet in op marketing waarin de rijke historie en eigenheid […]