Deelnemers van de Groot Gemerts Optocht 2020 kunnen zich aansluiten bij een collectieve verzekering. Voertuigen die geen officieel kenteken hebben zijn normaliter niet verzekerd. Evenzo voor alle land- en tuinbouw voertuigen (of enig ander gemotoriseerd voertuig) met of zonder aanhangwagen die normaal gesproken alleen verzekerd zijn voor doeleinden die betrekking hebben op de land en tuinbouw (veeteelt) en dus niet voor optochten.

G.C.S. de Drumknaauwers kan een collectieve verzekering aanbieden mits de betrokken voertuigen met opbouw en/of aanhangwagen met opbouw exact omschreven worden, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan en zodat het voertuig/combinatie bij eventuele calamiteiten als zodanig herkenbaar is, overeenkomstig met op de verzekering vermelde voertuig/combinatie.

Hiervoor moe G.C.S. de Drumknaauwers alle relevante gegevens aanleveren bij de verzekering, belangrijke punten hierbij zijn bij ingebouwde en/of trekkende voertuigen.

Wilt u als deelnemer aan de Groot Gemertse Optocht 2019 gebruik maken van deze collectieve verzekering is dit mogelijk, de kosten hieraan verbonden zijn: €10 per deelnemende combinatie te voldoen bij aanmelding, inclusief de gevraagde gegevens.

Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 7 februari 2020 bij:
Conny van den Boogaard
Pater Dokter Loffeldstraat 45
5421TA Gemert
tel: 06-45890804
E-mail: optocht@drumknaauwers.nl