Kuppens fotografie

Z.D.H. Jeugdprins Bart d’n Twídde (Bart Opsteen)
Woont op De Haag
Zit op Jenaplanschool de Pandelaar
Hobby’s: voetballen en carnaval vieren met CV Kittel
Adjudant: Mats van Zeeland

H.D.H. Jeugdprinses Chrishara d’n Úrste (Chrishara van Kessel)
Woont op De Haag
Zit op K.C. ‘t Venster
Hobby’s: paardrijen en carnaval vieren met B.V. Noord-West
Adjudante: Sophie Veldhuizen

Hun motto is:

Dí jaor zette Waj vanoit De Haog Waeverstad op stelte!

Hun voorgangers kun je vinden via deze link.

Waj Jeugdprins Bart d’n Twídde en Jeugdprinses Chrishara d’n Urste
Haërke en Vrouke van Waeverstad
Hèrtog en Hèrtogin van De Haog
Graof van De Pandelaor en Graovin van ‘t Venster
Markies van CV Kittel en Markiezin van de buurt Noord-Wéést
Bèskermhaër van de voetbalclub en Bèskermvrouke van de motorcross

Baj de graossie van d’n bóvvemíster en alle Waeversjoonk 
Jeugdprins en Jeugdprinses der Drumknaauwers in Waeverstad
Waj maoke bekéénd dè vùr ’t kléén Drumknaauwersrajk de vòlgende ríggelkès zén vastgelééd:

 1. Dè Waj aajgelek as Bart en Chrishara dùr ’t laëve gon mar éllineg dì jaor as Jeugdprins en Jeugdprinses veurop gon.
 2. Bedanke Waj ex-jeugdprins Diem d’n Úrste en ex-jeugdprinses Anna d’n Úrste vur ‘t skon jaar, mar naw zijn Waj dus ’t Prinsenpaor.
 3. Waj wille mí dees Vastelaovend vanalles meejmaoke, dus zalle Waj mí dees daog baj ’t pèrdrèèje en voetballe afhaoke.
 4. Allinig mí goej zin, koom’de de Waeverstad in!
 5. Mí dees daog laote Waj ons èffe gaon, want Waj zalle hiejr mar inne keejr staon.
 6. Heurde dur de zaol ’n harde floit drejöm en gao aachteraojt.
 7. Mí Sofie en Mats als adjudaant, haawe Waj alles in de haand.
 8. Mí de Vastelaovend hoeft ‘t niej gezoond, mí chips en fris komme Waj dees daog wel roond. 
 9. Dè de buurt Noord-Wéést en CV Kittel mí de stassietocht hun bééste baën veurzette, Waj zalle op allie lette. 
 10. An skool en hoiswéérk wordt niet gedaacht, Waj gaon físte op volle kraacht.
 11. Als láátste slaojte Waj dí af mí ónsaajge motto:

Dí jaor zette Waj vanoit De Haog Waeverstad op stelte!

Aldus opgemaakt in de prinselijke taal op de 11e van de 11e, voorafgaand aan het 45ste jaar van ’t Klein Drumknaauwersrijk.

Jeugdadjudanten

Mats van Zeeland is Adjudant van Z.D.H. Jeugdprins Bart d’n Twídde.
Sophie Veldhuizen is Adjudante van H.D.H. Jeugdprinses Chrishara d’n Úrste.

Jeugdadjudanten
De Jeugdadjudanten worden voorgedragen door de Jeugdprins en de Jeugdprinses zelf. Doorgaans zijn dit een vriendje en een vriendinnetje van de hoogheden. Zij ondersteunen en begeleiden de Hoogheden bij al hun activiteiten, maar hebben niet de specifieke zorgtaak zoals de adjudant van Z.D.H. Prins Carnaval.

Kleding / Herkenningstekens
De adjudanten dragen dezelfde kleding als de Jeugdraad en zijn als adjudant herkenbaar door het Adjudentenschild. Dit schild heeft de vorm van het Drumknaauwerslogo met daaronder het woord JEUGD. Daarnaast hebben de  Jeugdadjudanten een steek, model schuitje, waarop het woord ‘Adjudant’ in gouden letters is geborduurd.