Kanonniers 
Bij G.C.S. De Drumknaauwers zijn sinds 1965 ook Kanonniers ‘in dienst’.
Op momenten dat de ‘Vorstenstoet’ in volle omvang  door Waeverstad trekt lopen zij als vaandeldragers voor de stoet uit. Op spaarzame momenten schieten zij ook nog salvo’s met een confetti-kanon.

Kleding / Herkenningstekens
De kanonniers gaan gekleed in een zwart kostuum dat is afgeleid van het uniform dat tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog door artilleristen werd gedragen. Op de Hoed  – Stetson model  – dragen zij een witte pluim.