Elk jaar wordt tijdens de Prinsverschijning het predicaat ‘Hofleverancier der Drumknaauwers’ afgegeven. Deze titel is bedoeld voor ondernemers en bedrijven in Gemert die net een beetje ‘meer’ doen voor het Carnaval in het algemeen en de Drumknaauwers in het bijzonder.

Firma Wijn is een van die bedrijven, want zij ondersteunen al jaren de Carnaval in Waeverstad met snoep, strooigoed, manschappen en vele andere goederen. Het heeft daarom, als één van zijn laatste besluiten, Z.D.H. Prins Dennis d’n Úrste behaagd om dit jaar de titel ‘Hofleverancier der Drumknaauwers’ te verlenen aan deze onderneming.

Bij deze eretitel hoort ook, een oorkonde, een gevelplaat en Firma Wijn zal een jaar lang extra in het zonnetje gezet worden. Daarnaast ontvangen zij ‘Drums’ voor hun personeel.

hofleverancier-gcs-jpg