Is het wel eens opgevallen dat waeverstad af en toe als waeverstadt geschreven staat? Waar komt die extra t vandaan?

Het woord Waeverstad refereert aan de tijd dat Gemert floreerde als textielstad. Ook de Drum (afvalgaren) verwijst naar die tijd. de Drum werd gebruikt als een soort pruimtabak, waarop de arbeiders kauwden.

“Waevers” is dus duidelijk Gimmers voor wevers, maar Stad is in het dialekt toch ook gewoon als stad geschreven. Waarom wordt het dan af en toe als “stadt” geschreven? In het duits kennen we wel het woordje stadt. Zou dat nog afstammen van de duitse orde, die het hier een jaar of 600 voor het zeggen hebben gehad?

We weten allemaal dat die extra t er niet achter hoort, maar waarom wordt het dan toch gebruikt? Het antwoord ligt meer voor de hand, dan je eigenlijk zou denken.

Die extra t wordt vaak geschreven in promotionele reclame- uitingen, die van buiten Gemert zijn opgezet. Een Drumknaauwer weet natuurlijk dat je Waeverstad schrijft. Buiten Gemert zouden ze de namen van internet moeten halen. Als je op carnavalsnamen gaat googlen stond Gemert in een lijstje aangeduid als Waeverstadt (met de fameuze t).

We hebben dit probleem bij de bron aangepakt, en dit op wikipedia aangepast. Hopelijk wordt het in de toekomst nu wel de juiste benaming gebruikt.

origineel     door ons aangepast

 

Zo niet dan blijven we het aanpassen.